Platinum Residence Sp. z o. o. ul. Grzybowska 61B/Antresola 00-844 Warszawa POLAND NIP 527-262-11-09 Regon: 141712168,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000316110, kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości
Projekt i wykonanie: wysoko.org | Na silniku: windu.org